Tècnica

Perfil

Perfil relativament pla: tenia rampes que no sobrepassaven les 14 mil·lèsimes de forma habitual, la més fort no arribava a les 19 mil·lèsimes.


Traçat

Per evitar grans obres de fàbrica i túnels, el traçat era molt sinuós amb una gran quantitat de corbes que "collaven" el ferrocarril al terra.


Estacions i baixadors

Tenía dues estacions de primera categoria, dues de segona categoria, quatre de tercera categoria, cinc baixadors i les instal·lacions del port.


Infraestructura

En ésser un ferrocarril econòmic, el seu traçat es va concebre per evitar costoses obres de fàbrica, de tal manera que ni hi ha cap túnel i només 5 ponts significatius.


Via

Configuració de la via, perfils de via i agulles.


Senyalització

Previsió que finalment no es va fer d'una senyalització lluminosa bàsica.


Horaris

Taules d'horaris de serveis i combinacions amb el tren de M.Z.A.


Estadístiques

Viatgers transportats, trànsit del port i transport de mercaderies.


Dades econòmiques

Capital, dividends repartits, subvencions oficials i resultats d'explotació.


Organització

Organigrama de la companyia, condicions de treball, organització del treball i principals càrrecs de la companyia.


Documentació tècnica

Reglaments, Projectes i altra documentació presentada per poder-la consultar.


Bibliografia

Llibres i revistes que parlen del SFG de forma total o parcial, o sobre carrilets.


Mapes

Dissenys de la línia i mapes


 

Petició

Si teniu informació o fotografies que podrien ésser interessant des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un email i us contactarè. Procediu de la mateixa manera si el cas fos un error de precisió, etimològic o de traducció. Aquesta plana no té cap interès comercial.