Crèdits

Crèdits

Autor de la pàgina web:

Isaac Guadix

Traduccions:

- català, francès i italià: Isaac Guadix      - anglès: Gabriel Guadix     - alemany: Ana Andrino

- Menció especial per la revisió de la pàgina principal en francès per a la senyora Rochaix.

Fotografies:

- Fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

- Fons de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Comarques de Girona.

- Charles F. Firminger

- Jaume Morell

- James J. Jarvis

- John Carter

- Jordi Budó

- Ignasi Griñón

- Isaac Guadix

- Assumpció Parés

- Les Dench

- Allan M. Barnes

- Jean Louis Rochaix

- Francesc Macià

- Herver Harki

- deAndar (web)

- Jordi Ibañez

- Jose Maria Galindo

- Han Koolhof

- Eduardo Gonzalez

- Amadeu Parera

- Jordi Rabell

- Jordi Ros

- Sebastià Goday

- Todt

- Vicens

- Jean Henri Manara

- Jean Paul Viennois

Videos:

- Joergen Hammer

- Narcís Sans per You Tube

- Gustavo Vieites per You Tube

Documentación:

- Revista Arjau

- Companyia del Ferrocarril econòmic de Sant Feliu de Guíxols a Gerona

- Explotació de Ferrocarrils per l'Estat

- Martí Piera i Escofet

Anècdotes:

- Carles Malagrida

- Raymond Morris

Petició:

Si teniu informació o fotografies que podrien ésser interessant des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un email i us contactarè. Procediu de la mateixa manera si el cas fos un error de precisió, etimològic o de traducció. Aquesta plana no té cap interès comercial.