Video

Video

En 1966, durant un viatge a la Costa Brava, Joergen Hammer va rodar amb la seva càmera de 16 mm. semi-profesional unes quantes preses del SFG.  L'audio està en danés.


Un video que corre per YouTube amb varis trens. El primer és el Tren Petit i el segón el SFG. Aquest video ha estat penjat a YouTube per Narcís Sans.


Corre per YouTube un altre video sobre gravacions del desaparegut Julián de Elejoste, realitzat per Gustavo Vieites.


Un altre video que corre per YouTube: Spanish Narrow Gauge Steam, un doc d'una hora amb molt per veure. El SFG es veu al minut 7:24 i 12:28.


Video de Youtube: Restauració estètica de la locomotora a vapor SFG-7 (ex OCG-7), construida per Krauss el 1890.


 

Petició:

Si teniu informació o fotografies que podrien ésser interessant des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un email i us contactarè. Procediu de la mateixa manera si el cas fos un error de precisió, etimològic o de traducció. Aquesta plana no té cap interès comercial.